O stránkách

tyto stránky Vám mají pomoci v orientaci v tomto složitém jazyce a mají Vám také dát návod, jak se co nejefektivněji učit tento celosvětově známý jazyk. A právě proto zde naleznete spoustu vysvětlení gramatiky, cvičení, zajímavých textů, které jsem pro Vás osobně připravila. Nejzajímavější části pro Vás jistě bude část testů, které jsou rozděleny do tří kategorií podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento rámec rozděluji znalost jazyků do úrovní: A - začátečník, B - středně pokročilý/pokročilý, C - pokročilý/velmi pokročilý. Přesně řečeno: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Vzhledem k tomu, že je toto rozdělení často používané a pomůže Vám v lepší orientaci, rozhodla jsem se jej zde také využít.

Dle Evropské referenčního rámce můžete projít také několika zkouškami (z anglického jazyka), které ověří Vaše znalosti (v oblasti čtení, psaní, gramatiky a slovní zásoby, poslechu a mluvení).

Nejběžnější zkoušky ze všeobecné angličtiny:

  • A2 – KET – Ket English Test
  • B1 – PET – Preliminary English Test
  • B2 – FCE – First Certificate in English
  • C1 – CAE – Certificate in Advanced English
  • C2 – CPE – Certificate of Proficiency in English

Splnění takového certifikátu bude jistě velmi oceněno Vašimi budoucími zaměstnavateli, kteří díky tomuto certifikátu budou schopni ihned rozpoznat, zda jste osoba, kterou hledají.

Slogan Smart and Simple English Vás má motivovat ke studiu angličtiny, protože pokud se student snaží, tak je angličtina opravdu "jednoduchá" a vy budete už jen čím dál více "chytřejší"...

<< Zpět