Členy

V angličtině mám tři druhy členů - člen neurčitý, určitý a nulový.

 

Typ členu

Jednotné číslo

Množné číslo

Neurčitý člen

[y] / an [en]

-

Určitý člen

the [d] / the [dí]

the [d] / the [dí]

Nulový člen

-

-

 

 Člen neurčitý - A [y] / An [en] (Indefinite article)

 

Rozdíl mezi A / An spočívá v tom, zda se po tomto členu čte v dalším slově (podstatném nebo přídavném jméně) samohláska (a, e, i, o, u, y) nebo souhláska (k, l, m, n, p).

a garden, a beautiful garden, a house, an apple

 

Pozor !!!! Řídíme se čtením a né psaním, takže potom můžete udělat snadno chybu ve slovech - universe, university a hour.  Slovo "universe" čteme [junivers] a tudíž dáme "a", stejně ve slově "university" čteme [juniversity]. Naopak je tomu ve slově "hour", které čteme [áur] a tudíž použijeme "an".

a universe [y junivers], a university [y juniversity], an hour [en áur]

 

Použití neurčitého členu:

- když mluvíme nebo zmiňujeme něco poprvé (My friend has a house. My friend has a dog.) V těchto případech se může neurčitý člen překládat jako nějaký. Nicméně většinou se člen vůbec nepřekládá.

- když mluvíme o povolání ve významu stát se někým (I want to be a teacher. She wants to be a doctor. He wants to a dentist.)

- velmi často při použití vazeb „there is / there are“  (There is a table in the room.)

- ve vazbách

           - to have a headache / cold / good time

            - to go for a walk

 

Člen určitý - the [d] / the [dí]  (Definite article)

 

Rozdíl mezi the [d] / the [dí] je úplně stejný jako u a / an, akorát tento rozdíl spočívá jen v odlišné výslovnosti.


Použití určitého členu:

- když mluvíme o nám již známe věci (I have a sister. The sister is very pretty.)

- před vazbou s předložkou „of“, která následuje na podstatné jméno

the centre of the city

- ve třetím stupni přídavných jmen

            the most beautiful, the prettiest, the best, the biggest

- před řadovými číslovkami

            the first, the second, the third, the fourth

-  před označením jedinečné věci nebo bytosti  

             the Queen, the Sun, the Moon, the sky, the Earth

- před podstatnými jmény, která označují rodinu nebo skupinu osob

            the Nováks

- před názvy světových stran

            the north, the south, the east, the west

- vše co se týká vody

            the spring, the river, the sea, the ocean, ... (kromě jezera – lake)

- ve vazbách

            the day before yesterday

            in the morning, in the afternoon, in the evening

            What is the time?

            in the city, in the country

 

 Nepřítomnost členu (Absence of Article)

 

Člen se žádný neuvádí.

 

Členy se nepoužívají v těchto případech:

- u vlastních jmen

            Peter, Adam

- u kontinentů a států (výjimkou je The Czech Republic)

            Asia, Europe, Africa, Canada, France

- u hor a jezer

- u abstraktních předmětů

            water, air

- u vazeb

            go to bed / work / school / sea

            go home / come home / arrive home / be at home

           go to work /be at work / go to sea / be at sea / start work / finish work

- u slov – school, university, prison, hospital, church

            all night, at noon, over night, tomorrow night, yesterday night