SVOMPTTato zkratka vám pomůže při určování slovosledu oznamovací věty.


S - Subject - podmět

- Verb - sloveso

 
- Object - předmět

M - Manner - způsob

P - Place - místo

- Time -čas


Jane walks by foot at home every evening.
 
She visits her parents regularly at their new house every weekend.Tests:

Level
Test title
Podmětné otázky B