SVOMPTTato zkratka vám pomůže při určování slovosledu oznamovací věty.


S - Subject - podmět

- Verb - sloveso


- Object - předmět

M - Manner - způsob

P - Place - místo

- Time -čas


Jane walks by foot at home every evening.

She visits her parents at their new house regularly every weekend.Tests:

Test title Level
Podmětné otázky B