Přivlastňovací zájmena

 

my – můj                     our – náš

your – tvůj                   their - jejich

his – jeho

her – její

its – jeho

 

Příklad: My house, your sister, their family, his parents

  Přivlastňovací pád

 

Dvě možnosti tvoření – „’s“ – používáme s osobami (mimo přivlastňovací zájmena – viz výše)

                                               Příklad: Janes car, Toms brother, Peters house

Poznámka: Pozor na situaci, kdy slovo končí na koncovku –s. Zde potom nedáváme „’s“ ale jen apostrof „  “.  Příklad: parentshouse – dům rodičů

                                   - of – pro neživé věci (zástupce 2. pádu v českém jazyce)

                                               Příklad: the centre of Prague, the streets of the city