Slovesa + 3. osoba jednotného čísla

 

Ve 3. osobě jednotného čísla přibírají všechna slovesa koncovku „–s“ nebo „-es“ (mimo „be“ – to má své tvoření).

Někdy přibíráním koncovky změníme původní slovo – jako například u slovesa „have“ – „has“ respektive have got.

 

Příklady: She works. He eats. It sleeps. He goes. She does. It walks.

 

  

Tvorba otázek, záporů a krátkých odpovědí v přítomném čase prostém:

 

Rozlišujeme tři typy tvorby otázek, záporů a krátkých odpovědí.

  • První typ je sloveso „be“, kde vše tvoříme přehozením slovosledu a používáme ke všemu sloveso „be“.
  • Druhý typ je sloveso „have got“, zde využíváme přehozením slovosledu, kdy jen sloveso „have“ vkládáme před podmět. Ve třetí osobě jednotného čísla musíme změnit „have“ na „has“.
  • Třetím typem jsou všechna ostatní slovesa, mimo „have got“ a „be“. Zde musíme vkládat pomocné sloveso „do“. Takže otázku tvoříme vložením slovesa „do“ před podmět. Třetí osoba jednotného čísla musí přibírat koncovku –s, takže místo „do“ pak píšeme „does“.

 

 

Rozdíl „have“ x „have got“:

Sloveso „have“ je spíše formálnějšího charakteru a „have got“ se používá spíše v mluveném a tedy slangovém projevu.

 

 

Pozor na věty s významovým slovesem „do“:

Musíme zde dávat pozor, abychom vložili obě „do“, protože 1. „do“ je významové a 2. je pomocné, které musíme vkládat na otázku, zápor a krátké odpovědi.

 

například: I do my homework every evening.

Do you do your homework every evening?

I dont do my homework every evening.

Yes, I do.

No, I don’t.

 

 

go, work, travel, fall, do, walk, give, make, speak, say, tell......

 

HAVE

 

 

 

 

HAVE GOT

 

 

 

BE

I have a cat.

 

I have got a cat.

 

I am clever.

Do I have a cat?

 

Have I got a cat?

 

Am I clever?

dont have a cat.

 

havent got a cat.

 

am not clever.

Yes, I do.

 

Yes, I have.

 

Yes, I am.

No, I dont.

 

No, I haven’t.

 

No, I am not.

 

 

 

 

 

You have a cat.

 

You have got a cat.

 

You are clever.

Do you have a cat?

 

Have you got a cat?

 

Are you clever?

You dont have a cat.

 

You havent got a cat.

 

You arent clever.

Yes, you do.

 

Yes, you have.

 

Yes, you are.

No, you dont.

 

No, you havent.

 

No, you arent.

 

 

 

 

 

He has a cat.

 

He has got a cat.

 

He is clever.

Does he have a cat?

 

Has he got a cat?

 

Is he clever?

He doesnt have a cat.

 

He hasnt got a cat.

 

He isnt clever.

Yes, he does.

 

Yes, he has.

 

Yes, he is.

No, he doesnt.

 

No, he hasnt.

 

No, he isnt.

 

 

 

 

 

She has a cat.

 

She has got a cat.

 

She is clever.

Does she have a cat?

 

Has she got a cat?

 

Is she clever?

She doesnt have a cat.

 

She hasnt got a cat.

 

She isnt clever.

Yes, she does.

 

Yes, she has.

 

Yes, she is.

No, she doesnt.

 

No, she hasnt.

 

No, she isnt.

 

 

 

 

 

We have a cat.

 

We have got a cat.

 

We are clever.

Do we have a cat?

 

Have we got a cat?

 

Are we clever?

We dont have a cat.

 

We havent got a cat.

 

We arent clever.

Yes, we do.

 

Yes, we have.

 

Yes, we are.

No, we dont.

 

No, we havent.

 

No, we arent.

 

Se slovesem „be“ a „have got“ jsem se již setkali v předchozích kapitolách, takže nyní musíme poctivě nacvičit první sloupeček – věty s pomocným slovesem „do“ - viz testy.