Sloveso „have got“

 

 

„Have got“ znamená mít. Otázky tvoříme přehozením slovosledu – Have you got...? Záporná věta se tvoří přidáním záporu „not“ ke pomocnému slovesu „have“.

U třetí osoby jednotného čísla – on, ona, ono měníme „have“ na „has“.

 

 

I have got a brother.                            You have got a brother.

Have you got a brother?                      Have you got a brother?

I have not got a brother.                      You have not got a brother.

Yes, I have.                                         Yes, you have.

No, I havent.                                      No, you havent.

 

He has got a brother.                           She has got a brother.

Has he got a brother?                          Has she got a brother?

He has not got a brother.                     She has not got a brother.

Yes, he has.                                        Yes, she has.

No, he hasnt.                                     No, she hasnt.
We have got a brother.                        They have got a brother.

Have we got a brother?                       Have they got a brother?

We have not got a brother.                  They have not got a brother.

Yes, we have.                                     Yes, they have.

No, we havent.                                  No, they havent.

 

 

V záporech zkracujeme, je to velmi typické. Have not = havent, has not = hasnt.

Je také možné tvořit zkráceniny ze slovesa „have got“ – I have got a house. Ive got a house. She has got a house. Shes got a house.