Sloveso be [bi] = být

Sloveso "be" má 3 základní tvary v přítomném času: am
 [em], is [is], are [á:]

I

am

já jsem

you

are

ty jsi, vy jste

he

is

on je

she

is

ona je

it

is

to je

we

are

my jsme

they

are

oni jsou

 

V angličtině se velmi často používá zkrácených tvarů. Zkracujeme například sloveso be:

I’m

já jsem

you’re

ty jsi, vy jste

he’s

on je

she’s

ona je

it’s

to je

we’re

my jsme

they’re

oni jsouTvoření záporu - pomocí "not"

am not.

Já nejsem.

You are not.

Ty nejsi. Vy nejste.

He is not.

On není.

She is not.

Ona není.

It is not.

To není.

We are not.

My nejsme.

They are not.

Oni nejsou.

 

V záporu používáme také zkrácené tvary:

I’m not.

Já nejsem.

You aren’t.

Ty nejsi. Vy nejste.

He isn’t.

On není.

She isn’t.

Ona není.

It isn’t.

To není.

We aren’t.

My nejsme.

They aren’t.

Oni nejsou.


Poznámka: "Já nejsem." nezkracujeme jinak než "I'm not, jinak to nelze vytvořit.