a lot of

[e lot of]

mnoho

 

advertisement

[edvértismnt]

reklama

ask

[ásk]

zeptat se

 

bedroom

[bedrům]

ložnice

at home

[et houm]

doma

 

body

[bodi]

tělo

at school

[et skůl]

ve škole

 

break

[brejk]

zlomit

at university

[et juniversity]

na univerzitě

 

but

[bat]

ale

bake

[bejk]

péct

 

call

[kól]

volat

computer

[kompjutr]

počítač

 

car

[kár]

auto

day

[dej]

den

 

cat

[ket]

kočka

dog

[dog]

pes

 

close

[klous]

zavřít, blízko

have got

[hev got]

mít

 

company

[kampeny]

společnost

house

[haus]

dům

 

criminal

[kriminl]

zločinec

child

[čajld]

dítě

 

empty

[empty]

prázdný

children

[čildrn]

děti

 

every

[every]

každý

loaf

[louf]

bochník

 

garage

[garáž]

garáž

man

[men]

muž

 

garden

[gárdn]

zahrada

park

[párk]

park

 

house

[haus]

dům

pen

[pen]

pero

 

in the bedroom

 

v ložnici

wolf

[volf]

vlk

 

in the centre

 

v centru

woman

[vumn]

žena

 

in the garden

 

v zahradě

worker

[vorkr]

pracovník

 

in the park

 

v parku