Fráze:

Good morning. – Dobré ráno.

Good afternoon. – Dobré odpoledne.

Good evening. – Dobrý večer.

Hello. – Ahoj.

Hi. – Ahoj.

Nice to meet you. – Rád Vás poznávám.

Nice to see you. – Rád tě vidím.

You are welcome. – Není zač.

Thank you. – Děkuji.

Bye. – Nashle

Goodbye. – Nashledanou.

See you later. – Uvidíme se později.

 

How old are you? – Kolik ti je let?

I am twenty. – Je mi dvacet.

I am twenty years old. – Jsem dvacet let starý.

How are you? – Jak se máš?

I am fine. – Mám se dobře.

What is your name? – Jak se jmenuješ?

My name is Jane. – Jmenuji se Jana.

I am Jane. – Jmenuji se Jana.

Where are you from? – Odkud jsi?

I am from.... – Jsem z ..... .

I am sorry. – Omlouvám se.

 

Slovíčka:

 

 

a/an

[ey/en]

člen neurčitý, nepřekládá se

 

nice

[nájs]

pěkný, hezký

afternoon

[áft:nůn]

odpoledne

 

office

[ofis]

kancelář

and

[end]

a

 

on

[on]

na

day

[dej]

den

 

secretary

[sekretery]

sekretářka

evening

[ívnin]

večer

 

see

[sí]

vidět

good

[gud]

dobrý

 

student

[stjudent]

student/ka

how

[hau]

jak

 

that

[det]

tamto (j. č.)

how old

[hau old]

jak starý

 

the

[d]

čle určitý, nepřekládá se

in

[in]

v

 

these

[tís]

tyto (mn. č.)

later

[lejt:]

později

 

those

[dous]

tamty (mn.č.)

late

[lejt]

pozdě

 

what

[vot]

co

meet

[mít]

potkat, setkat se

 

where

[wér]

kde

morning

[mórnin]

ráno

 

which

[vič]

který

name

[nejm]

jméno

 

who

[hů]

kdo

new

[ňů]

nový

 

why

[wáj]

proč

 

 

 

Dny v týdnu:

 

Monday - pondělí

Tuesday - úterý

Wednesday - středa

Thursday - čtvrtek

Friday - pátek

Saturday - sobota

Sunday - neděle

 

 

 

one

[van]

jedna

 

eleven

[ilevn]

jedenáct

two

[tů]

dva

 

twelve

[tvelv]

dvanáct

three

[tfrí]

tři

 

thirteen

[thirtín]

třináct

four

[fór]

čtyři

 

fourteen

[fórtín]

čtrnáct

five

[fájf]

pět

 

fifteen

[fiftín]

patnáct

six

[six]

šest

 

sixteen

[sixtín]

šestnáct

seven

[sevn]

sedm

 

seventeen

[sevntín]

sedmnáct

eight

[ejt]

osm

 

eighteen

[ejtín]

osmnáct

nine

[nájn]

devět

 

nineteen

[nájntín]

devatenáct

ten

[ten]

deset

 

twenty

[tventy]

dvacet