Členy

V angličtině máme tři druhy členů - člen neurčitý, určitý a nulový.

Typ členu

Jednotné číslo

Množné číslo

Neurčitý člen

[y] / an [en]

-

Určitý člen

the [d] / the [dí]

the [d] / the [dí]

Nulový člen

-

-


Člen neurčitý - A [y] / An [en] (Indefinite article)

Rozdíl mezi A / An spočívá v tom, zda se po tomto členu čte v dalším slově (podstatném nebo přídavném jméně) samohláska (a, e, i, o, u, y) nebo souhláska (k, l, m, n, p).

a garden, a beautiful garden, a house, an apple

Pozor !!!! Řídíme se čtením a né psaním, takže potom můžete udělat snadno chybu ve slovech - universe, university a hour.  Slovo "universe" čteme [junivers] a tudíž dáme "a", stejně ve slově "university" čteme [juniversity]. Naopak je tomu ve slově "hour", které čteme [áur] a tudíž použijeme "an".

a universe [y junivers], a university [y juniversity], an hour [en áur]


Použití neurčitého členu:

- když mluvíme nebo zmiňujeme něco poprvé (My friend has a house. My friend has a dog.) V těchto případech se může neurčitý člen překládat jako nějaký. Nicméně většinou se člen vůbec nepřekládá.

- když mluvíme o povolání ve významu stát se někým (I want to be a teacher. She wants to be a doctor. He wants to a dentist.)

- velmi často při použití vazeb „there is / there are“  (There is a table in the room.)

- ve vazbách

 •  a year (ročně), a month (měsíčně), a week (týdně), a day (denně), ...
 •  it is a pity / shame
 •  to have a headache / cold / good time
 •  to go for a walk, to take a seat

 

Člen určitý - the [d] / the [dí]  (Definite article)

Rozdíl mezi the [d] / the [dí] je úplně stejný jako u a / an, akorát tento rozdíl spočívá jen v odlišné výslovnosti.

Použití určitého členu:

- když mluvíme o nám již známe věci (I have a sister. The sister is very pretty.)

- před vazbou s předložkou „of“, která následuje na podstatné jméno

the centre of the city

- ve třetím stupni přídavných jmen

            the most beautiful, the prettiest, the best, the biggest,

- před řadovými číslovkami

            the first, the second, the third, the fourth

-  před označením jedinečné věci nebo bytosti  

             the Queen, the Sun, the Moon, the sky, the Earth

- před podstatnými jmény, která označují rodinu nebo skupinu osob

            the Nováks

- před názvy světových stran

            the south, the north, the east, the west

- před názvy částí měst, pohoří, pouští, názvy ulic, náměstí, lodí, hotelů, divadla, noviny ....

- vše co se týká vody

            the spring, the river, the sea, the ocean, ... (kromě jezera – lake)

- ve vazbách

 •  the day before yesterday, in the morning, in the afternoon, in the evening
 •  What is the time?
 •  in the city, in the country


Nepřítomnost členu (Absence of Article)

Člen se neuvádí žádný.

Členy se nepoužívají v těchto případech:

- u vlastních jmen

            Peter, Jessica, Amy, George

- u kontinentů a států (výjimkou jsou státy, v jejichž názvech je Republic jako jsou: the Czech Republic, the Slovak republic; nebo pokud názvy států obsahují union a jsou složeninou států – the USA = the United States of America, the UK =the United Kingdom)

            Asia, Africa, Iceland, France, Canada

- u hor a jezer

- u abstraktních předmětů

            water, air, flour

- u názvů nemocí

            polio, measles, flu, cancer

- u vazeb

 • go to bed / work / school / sea; go home / come home / arrive home / be at home;  at home / school

 • go to work /be at work / go to sea / be at sea / start work / finish work

 • u slov – school, university, prison, hospital, church

 • all night, at noon, over night, tomorrow night, yesterday night

 • from day to day (dnem po dni), day and night (dnem i nocí), day by day (den za dnem), from time to time (čas od času)

 • face to face, upside down
Tests:

Level
Test title
Členy A
Členy vazby I. A
Členy vazby II. B