SVOMPT


Tato zkratka vám pomůže při určování slovosledu oznamovací věty.


S - Subject - podmět

V - Verb - sloveso

O - Object - předmět

M - Manner - způsob

P - Place - místo

T - Time -čas


Jane walks by foot at home every evening.

She visits her parents at their new house regularly every weekend.Tests:

Level
Test title
SVOMPT - slovosled A
SVOMPT - slovosled B