MAKE

 

 

DO

make a decision – rozhodnout se

make a complaint – stěžovat si

make an enemy – znepřátelit se

make a friend – spřátelit se

make a mess – udělat nepořádek

make a mistake – udělat chybu

make a noise – dělat hluk

make a phone call – zavolat

make a profit – mít zisk

make a proposal – navrhnout

make a promise – slíbit

make a room – uklidit (pokoj)

make a speech – učinit projev

make friends with – spřátelit se s

make money – vydělat peníze

make my bed -  ustlat postel

make progress – udělat pokrok

make sure that – být si jistý, že

make up your mind – udělat rozhodnutí

make tea – uvařit čaj


it makes no sense – nedává to smysl

make ready – připrav se

make sb – přinutit někoho k něčemu

do exercises – dělat cviky, cvičit

do my homework – udělat úkol

do nothing – nic nedělat

do one´s teeth – vyčistit si zuby

do one´s room – uklidit pokoj

do someone a favour – prokázat někomu laskavost

do the garden - zahradničit

do the housework – dělat domácí práce

do the shopping – nakoupit

do the washing up – umývat nádobí

 

how do you do – ahoj, nazdar