SO DO I  & NEITHER DO I

 

So do I, Neither do I – Je souhlas na větu, která byla před tím řečena. Vždy se překládá – Já také. On také….. . A zápor Neither do I překládáme – Já také ne. On také ne.

 

Souhlas:  

+ věta. + So do I

- věta. – Neither do I.

 

Do I – v obou případech se vždy nahradí podle předchozí věty a stejně také podmět:

He is all right. So is she. Je v pořádku. Ona také.

            - So do I – odpovídáme, když je 1. věta kladná a odpověď je také kladná.

 He is not here. Neither is she. Není tady. Ona také ne.

            - Neither do I – odpovídáme, když je 1. věta záporná a odpověď má být také záporná.

 

Příklady:

 „We weren’t very happy with the results.“ „Neither was I.“

„I can stand on my head.“ „ So can he.“

„I didn’t have enough money.“ „ Neither did we.“

„Samantha has to practise the piano every day.“ „So do they.“

„I had to work very hard yesterday.“ „ So did we.“

„Tom may go to Prague tomorrow evening.“ „So may she.“

 „I haven’t had anything to eat all day.“ „Neither has he.“

 „I have never seen Star Wars.“ „Neither have I.“

 „I won’t speak to her again.“ „Neither will they.“

 

 Nesouhlas:

I don’t like fish. – But I do!     - Nemám ráda ryby. Ale já jo.

She didn’t play the piano.– But I did!     - Ona nehraje na klavír. Ale já ano.

 - nesouhlas vytvoříme jednoduše: opačným složením 1. věty. Když je první věta kladná, druhá je záporná a naopak.

 

 „We weren’t very happy with the results.“ „But I was.“

„I can stand on my head.“ „ But I can’t.“

„I didn’t have enough money.“ „But she did.“

„Samantha has to practise the piano every day.“ „But they don’t.“

„I had to work very hard yesterday.“ „ But he didn’t.“

„Tom may go to Prague tomorrow evening.“ „But she mustn’t.“

 „I haven’t had anything to eat all day.“ „But I have.“

 „I have never seen Star Wars.“ „But she has.“

 „I won’t speak to her again.“ „But I will.“
Tests:

Level
Test title
So do I, Neither do I B