ZVOLACÍ VĚTY

 

 

what & how

 

po what – následuje člen + ( přídav. jméno) + podstatné jméno

po how – následuje přídavné jméno

 

- sloveso be se v přítomném čase ze zvolací věty obvykle vypouští

What a beautiful day! Jaký krásný den!

How lovely it is! To je krásné!

 

- za věty zvolací pokládáme i zápornou otázku s intonací zvolání:

Isn´t it a marvellous view! To je ale nádherný výhled!