WISH CLAUSES – PŘACÍ VĚTY

 

Přítomnost

- wish + past simple nebo wish + was/were použijeme, když chceme vyjádřit, že bychom něco chtěli, co teď nemáme nebo zrovna teď neděláme. V češtině je to velmi podobné.

I wish I had a bicycle. – Kéž bych měla kolo.

I wish I were on holiday now. – Kéž bych teď byla na dovolené

 

Pozn.: „was/were“ – Jak jistě víme, po „if“ se v minulém čase vždy upřednostňuje „were“ pro každou osobu, tedy i pro „I, he, she, it“ (If I were…, I wish I were …). Obecně se považuje  „were“ za spisovný a formální projev (proto používat vždy na testech), nicméně se „was“ po „if“ používá ve slangové angličtině.

 

Minulost

- wish + past perfect použijeme, když  chceme říci, že je nám líto něčeho co se už stalo

I wish I hadnt failed. – Kéž bych nepropadl. (Ale už se to stalo.)

I wish we had had enough time for all arrangements. – Kéž bychom měli dostatek času na všechny přípravy. (Ale my jsme ho neměli.)

 

Budoucnost

- wish + could + infinitiv bez to použijeme, když chceme vyjádřit, že bychom něco chtěli teď nebo v budoucnu.

I wish we could go to the circus. – Kéž bych šel/mohl jít do cirkusu.

 

- I wish + would + infinitiv bez to použijeme, když chceme vyjádřit, že nám něco vysloveně vadí

I wish you wouldn´t phone me at work. – Přeju si, abys mi nevolal do práce.

 

 

POZOR!

Docela často se v angličtině setkáváme se synonymními spojkami, na které si musíme dávat pozor. Protože i když spojka vypadá úplně jinak, chová se stejně jako její synonymum – příklad I wish – nikde nemáme if, nicméně v minulém čase musíme psát were místo was, jako by tam if opravdu stálo. A proto je velmi důležité vědět, že jsou to synonyma.

 

Další podobné spojky, kterých bychom si měli všímat:

even if = even though (ačkoli, i když, i kdyby)

as if = as though (jako by)

I wish = If only

If = In case (of)

If not = Unless

If = Providing

If = Provided
Tests:

Level
Test title
I wish B
I wish - překlad B