TIME CLAUSES – ČASOVÉ VĚTY                  

 

Po všech časových spojkách se místo budoucího času – will píše přítomný čas – platí pro větu vedlejší. Ve větě hlavní bude will!!!

  


When – až (když), If – až (když), After - až, Before – než  (dříve než), Till, until – až, dokud ne, As long as – pokud, As soon as – jakmile, While – zatímco, pokud

 I will help you when I come back. Pomohu ti až se vrátím.

  

pozn.: po spojce till, until

Until you do it. ( v angličtině kladná věta + záporné slovo until)

Dokud to neuděláš. ( v češtině záporná věta + kladné slovo dokud)

 

 V angličtině nesmí být nikdy dva zápory ve větě – proto pozor na slova: never, until, no, nobody... – které jsou samy záporem

  

When x If

When – se používá pro věci, které jsou jisté, že se stanou.

If – se používá pro věci, které jsou jen možné, že se stanou.

   

Příklady:

When I get home, I will send you a message.

As soon as I arrive, I will let you know.

After I write my essay, I will help him.

Before I go to school, I will call you.

As soon as the film starts, I will turn off my mobile phone.

Before I leave my flat, I will close the window.
Tests:

Level
Test title
Časové věty A
Časové věty B
Časové věty B