Question tags – Tázací dovětky

 

Tázací dovětky se oddělují od věty čárkou a překládají se pomocí tzv. „že?“

 

Postup:

  1. představíme si otázku z věty, ze které děláme tázací dovětek,
  2. podíváme se, jestli máme větu kladnou nebo zápornou,
  3. opíšeme podmět za čárku, přičemž vždy jen zájmena, ne celá jména,
  4. a před toto zájmeno napíšeme pomocné sloveso stojící v otázce před podmětem,
  5. a posledním krokem je to, že pokud je věta kladná, tak dovětek musí obsahovat zápor, a naopak pokud je záporná, tak musí dovětek obsahovat klad.

 

 

You are happy, aren’t you? Jsi šťastný, že?

She likes chocolate, doesnt she? Má ráda čokoládu, že?

They aren‘t at home, are they? Oni nejsou doma, že?

She is swimming now, isn‘t she? Teď plave, že?

They are not walking at the moment, are they? Nejdou právě teď, že?

 

She worked yesterday, didn‘t she? Včera pracovala, že?

They were happy, weren‘t they? Byli šťastní, že?

They were sleeping at 6 am, weren‘t they? Spali v 6 ráno, že?

You have been to Croatia, haven‘t you? Byl jsi v Chorvatsku, že?

They hadn‘t been walking home when they met them, had they? Šli domů, když je potkali, že?

She will help you, won‘t she? Pomůže ti, že?
Tests:

Level
Test title
Question tags A
Question tags B