Nabídka výuky

Individuální a skupinová výuka v Praze (preferovaná Praha 4, 10, 11 a okolí) - pondělí až pátek od rána do 16:00, vše záleží na domluvě. Možnost vystavení faktury je samozřejmostí.

Skype výuka - probíhá pondělí až čtvrtek pravidelně a pátek a víkend záleží na domluvě. Rozhodující je také Vaše preferovaná hodina výuky. Výuka probíhá pravidelně do 20:00, ale večerní hodiny po 18:00 se snažím obsazovat spíše studenty s malými dětmi, kteří v jinou dobu nemohou. Víkendová výuka pak probíhá vždy večer.

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka je vždy "šitá na míru" studenta a je zaměřena na komplexní prohlubování dosavadních znalostí. Konverzace, gramatika, poslech, čtení, kontrola spellingu, hry a mnoho dalšího je obvyklou náplní hodin. Obvyklá výuka není vedena podle učebnic, ale podle různých předpřipravených materiálů, které přesněji navazují na studentovy potřeby. Náplň jednotlivých lekcí závisí na úrovni studenta a na jeho cílích. Většinou se stává, že studenti mají nedostatky v samých začátcích gramatiky, takže první hodiny se věnujeme nejčastěji opakování. Nicméně toto opakování může probíhat také formou domácích úkolů a tedy se výuka může zaměřit na to, co studenti opravdu vyžadují (například konverzaci).

Studenti s konkrétními cíli mohou být připraveni na Cambridgské certifikáty (KET, PET, FCE, CAE), ale také na zkoušky na vysokých či středních školách včetně přijímacích zkoušek. Poslední dobou je také čím dál častěji žádaná kontrola textu, životopisů a příprava na pohovory, což velmi pomáhá studentům se získáním větší sebejistoty při pohovoru.

Začáteční úroveň studentů může být jakákoliv (od úplných začátečníků až po velmi pokročilé úrovně C1). Následný posun záleží na vlastní iniciativě studenta (plněním domácích úkolů a přípravy na hodinu) a také jeho cílech, motivaci a v neposlední řadě také na frekvenci vyučovacích hodin.

Německý jazyk

Výuka německého jazyka je také zcela přizpůsobena potřebám studentů a je koncipovaná tak, aby rozšiřovala dosavadní znalosti jazyka. V lekcích jsou nejčastěji využívány učebnice Sprechen Sie Deutsch?, nicméně tato učebnice není podmínkou a výuka může být vedena i dle jiných výukových materiálů či učebnic.

Lekce tohoto jazyka jsou určeny pro úplné začátečníky, falešné začátečníky až po mírně pokročilé studenty úrovně B1.